འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་4ཚེས་21ཉིན།
༄༅།།ཝང་ཡུང་གིས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྔོན་ཐོན་བྱས་རྗེས་སྙན་ཞུ་ཚོགས་པར་ཐུག་འཕྲད་གནང་།

www.优德新宝6注册

  འཕྲིན་གསར་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་།  

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།

བོད་ལྗོངས། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ། ཡུན་ནན།

ཕུན་ཚོགས་དྲ་སྦྲེལ།

མངའ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།