འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་11ཚེས་21ཉིན།
༄༅༎ལོ་ངོ་སྟོང་གི་གནའ་བོའི་ཚྭ་ཁ་ལྷོའི་འཕོ་འགྱུར།

bifa必发360亚洲兴发pt第一老虎机官网

  འཕྲིན་གསར་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་།  

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།

བོད་ལྗོངས། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ། ཡུན་ནན།

ཕུན་ཚོགས་དྲ་སྦྲེལ།

མངའ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།