འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་6ཚེས་15ཉིན།
༄༅།།2019ལོའི་《སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་སྙན་ཞུ》སོགས་ཡིག་ཆ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་བདུན་གྱི་ཡི་གེ་པར་གཞི་ནས་ནང་དོན་ཆ་ཚང་སྤེལ་རྒྱུ།

www.优德新宝6注册

  འཕྲིན་གསར་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་།  

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།

བོད་ལྗོངས། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ། ཡུན་ནན།

ཕུན་ཚོགས་དྲ་སྦྲེལ།

མངའ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།